Usluge

PODRŠKA INSTITUTA ZA ISLAMSKU TRADICIJU BOŠNJAKA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA

Foto: Ilustracija

Akademska saradnja i edukacija je jedan od zadataka Instituta. Radi umrežavanja naučnika, razmjene novih istraživačkih poduhvata, i pružanje podrške istraživačkim projektima koje se tiču Bošnjaka, pogotovo islamske komponente, Institut stoji studentima, istraživačima i naučnicima na raspolaganju za bilo kakvu pomoć pri naučnoistraživačkom radu. Ukoliko smatrate da Institut koji je smješten u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, može doprinijeti Vašem istraživanju slobodno nas kontaktirajte.

OBEZBJEĐENJE PRIMARNIH IZVORA, LITERATURE KAO I PREGLED LITERATURE

Foto: Ilustracija

Institut nudi uslugu obezbjeđenja pregleda literature, dostupnih primarnih izvora kao i sekundarne literature. Ukoliko niste u stanju da pristupite Gazi Husrev-begovoj biblioteci, Arhivu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Državnom Arhivu ili drugim arhivima i bibliotekama u Bosni i Hercegovini, Institut će to obezbjediti za Vas. Mi Vam možemo pronaći, skenirati, kopirati i poslati željeni materijal.

IZRADA STUDIJE ILI ISTRAŽIVANJA NA ZAHTJEV I PO ŽELJI NARUČIOCA

Foto: Ilustracija

Na zahtjev fizičkog ili pravnog lica pripremamo ili izrađujemo studiju ili istraživanje u skladu sa zahtjevima naručioca.

PREDAVANJE I STRUČNI SEMINARI 

 

 14206072_1304738036216911_7808951980796838901_o-1140x660

Institut za islamske tradicije Bošnjaka (IITB) nudi predavanja i seminare na različite teme koje se tiču Bosne i Hercegovine, Bošnjaka (bosanskih muslimana) i islam. Zainteresirani pojedinci, grupe ili organizacije mogu tražiti predavanja sa liste predavanja koja IITB nudi ili mogu zatražiti predavanja na drugu temu. IITB predavači su dostupni za pojedince i grupe. IITB, na zahtjev, može pružiti i obilazak važnijih vjerskih i historijskih lokacija. Predavanja, uključujući Q&A sesije, traju 90 minuta. Cijena za svaku uslugu varira ovisno od veličine grupe i broja traženih predavanja. Listu predavanja možete pogledati ovdje.