Upravni odbor

Upravni odbor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka čine:

  • Dr. Amir Karić – predsjednik
  • Dr. Nusret Isanović
  • Dr. Dževad Hodžić
  • Dr. Elvir Duranović
  • hfz. mr. Sumeja Ljevaković-Subašić