Kategorija

Učešće na skupovima

Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”
Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”
Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”
Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”
Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”
Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”
Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”
Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”
Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”
Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”
Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”
Učešće na skupovima

Saradnici Instituta na okruglom stolu “Vakufi na području Jajca”

26.04.2017. – U okviru manifestacije “Dani Vakufa 2017” u Jajcu je održan okrugli sto “Vakufi na području Jajca”.

Na skupu je učestvovalo 11 istaknutih  izlagača među kojima su: dr. Ahmed Adilović, dr. Aladin Husić, mr. Osman Lavić, dr. Ismet Bušatlić, dr. Senaid Zaimović, Edin Hozan, Zehrudin ef. Hadžić i Denis Hadžić. Viši naučni saradnik na Institutu, hfz. dr. Elvir Duranović je prezentirao istraživanje na temu „Uzurpacija i nacionalizacija vakufske imovine na području MIZ Jajce“, dok su direktorica Instituta, dr. Dževada Šuško i viša stručna saradnica, hfz. mr. Sumeja Ljevaković-Subašić, prezentirale istraživanje na temu „Percepcija vakufa a području MIZ Jajce“.

Dr. Duranović na naučnom simpoziju “U potrazi za identitetom – čovjek na razmeđu između vanjštine i nutrine / zahira i batina”
Dr. Duranović na naučnom simpoziju “U potrazi za identitetom – čovjek na razmeđu između vanjštine i nutrine / zahira i batina”
Dr. Duranović na naučnom simpoziju “U potrazi za identitetom – čovjek na razmeđu između vanjštine i nutrine / zahira i batina”
Dr. Duranović na naučnom simpoziju “U potrazi za identitetom – čovjek na razmeđu između vanjštine i nutrine / zahira i batina”
Domaći skupovi, Učešće na skupovima

Dr. Duranović na naučnom simpoziju “U potrazi za identitetom – čovjek na razmeđu između vanjštine i nutrine / zahira i batina”

Stolac – 17. decembar 2016. U organizaciji Centra za istraživanje i unapređenje duhovne i kulturne baštine u Bosni i Hercegovini (CID) u subotu 17.12.2016. upriličen je u Stocu treći naučni simpozij o temi U potrazi za identitetom – čovjek na razmeđu između vanjštine i nutrine / zahira i batina.

Opširnije…

Mr. Karčić na konferenciji na Univerzitetu u Amsterdamu
Učešće na skupovima

Mr. Karčić na konferenciji na Univerzitetu u Amsterdamu

1.-2.12.2016 – Mr. Hikmet Karčić učestvovao je na međunarodnoj konferenciji  Confronting Violent Pasts and Historical (In)Justice (Suočavanje sa nasilnom prošlosti i historijske (ne) pravde) koju je organizovao Univerzitet u Amsterdamu, NIOD (Institut za studije rata, genocida i holokausta), te Institut za izučavanje ljudskih prava pri Univerzitetu Kolumbija u New Yorku. Mr. Karčić prezentovao je istraživanje pod naslovom “Struggles of Memories: Concentration camps and Remembrance in Bosnia and Herzegovina”  (“Borba sjećanja: koncentracioni logori i sjećanja u Bosni i Hercegovini”).