Kategorija

Završeni projekti

Stotitnu i jedno prisjećanje: Tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo
Stotitnu i jedno prisjećanje: Tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo
Stotitnu i jedno prisjećanje: Tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo
Završeni projekti

Stotitnu i jedno prisjećanje: Tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo

2014. godine Medžlis IZ Jajce je pokrenuo istraživački projekat koji je imao za cilj evidentiranje tradicije življene u toku dvadesetog vijeka, naročito prvoj polovini 20. vijeka, uzimajući u obzir da su tradiciju življenu u to vrijeme pratile političke i društveno-ekonomske okolnosti usljed kojih se ona transformirala ili nestajala bilo ciljano i prinudno iz političkih razloga ili postepeno pod utjecajem društveno-ekonomskih promjena.Opširnije…