Kategorija

Publikacije

NOVA PUBLIKACIJA “REMEMBERING THE BOSNIAN GENOCIDE: JUSTICE, MEMORY AND DENIAL”
Publikacije

NOVA PUBLIKACIJA “REMEMBERING THE BOSNIAN GENOCIDE: JUSTICE, MEMORY AND DENIAL”

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka objavio je novu publikaciju pod naslovom “Remembering the Bosnian Genocide: Justice, Memory and Denial” (“Sjećanje na genocid u Bosni: pravda, pamćenje i poricanje”)

Opširnije…

Novi Muallim o Hasan Kafi Pruščaku
Publikacije

Novi Muallim o Hasan Kafi Pruščaku

Po završteku manifestacije Manifestacija 400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615.-2015.,  Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka u dogovoru sa uredništvom Novog Muallima i Upravom za obrazovanje i nauku odlučio je da radove sa ove naučne konferencije objavi u specijalnom broju Novog Muallima. Urednica Novog Muallima je Senada Tahirović a svoj doprinos u ovom broju dali su: Fazileta Hafizović, Almir Fatić, Hilmo Neimarlija, Jusuf Ramić, Omer Nakičević, Zuhdija Adilović, Kenan Musić, Muharem Omerdić, Muhamed Fazlović, Esztella Csiszar te naučni saradnici Instituta direktorica Dževada Šuško i Elvir Duranović.

Publikacije

Milivoj Mirza Malić i Fevzijev Bulbulistan na Univerzitetu Sorbonne

 

U izdanju Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka u aprilu 2016. objavljena je nova knjiga Milivoj Mirza Malić i Fevzijev Bulbulistan na Univerzitetu Sorbonne.

Knjiga se sastoji iz dva dijela. Prvi dio posvećen je životu, djelu i zaostavštini dr. Milivoja Mirze Malića. Drugi dio knjige obuhvata doktorski rad Milivoja Mirze Malića:  Bulbulistan šejha Fevzije Mostarca, bilješke uz rad, indeks vlastitih imena i bibliografiju. Ovaj dio knjige, uz manje izuzetke, donosimo dvojezično, na izvornom francuskom i u prijevodu na bosanski jezik.

Opširnije…