Kategorija

Publikacije

Novi Muallim o Hasan Kafi Pruščaku
Publikacije

Novi Muallim o Hasan Kafi Pruščaku

Po završteku manifestacije Manifestacija 400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615.-2015.,  Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka u dogovoru sa uredništvom Novog Muallima i Upravom za obrazovanje i nauku odlučio je da radove sa ove naučne konferencije objavi u specijalnom broju Novog Muallima. Urednica Novog Muallima je Senada Tahirović a svoj doprinos u ovom broju dali su: Fazileta Hafizović, Almir Fatić, Hilmo Neimarlija, Jusuf Ramić, Omer Nakičević, Zuhdija Adilović, Kenan Musić, Muharem Omerdić, Muhamed Fazlović, Esztella Csiszar te naučni saradnici Instituta direktorica Dževada Šuško i Elvir Duranović.

Publikacije

Milivoj Mirza Malić i Fevzijev Bulbulistan na Univerzitetu Sorbonne

 

U izdanju Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka u aprilu 2016. objavljena je nova knjiga Milivoj Mirza Malić i Fevzijev Bulbulistan na Univerzitetu Sorbonne.

Knjiga se sastoji iz dva dijela. Prvi dio posvećen je životu, djelu i zaostavštini dr. Milivoja Mirze Malića. Drugi dio knjige obuhvata doktorski rad Milivoja Mirze Malića:  Bulbulistan šejha Fevzije Mostarca, bilješke uz rad, indeks vlastitih imena i bibliografiju. Ovaj dio knjige, uz manje izuzetke, donosimo dvojezično, na izvornom francuskom i u prijevodu na bosanski jezik.

Opširnije…

Publikacije

Hasan Kafi Pruščak

Hasan Kafi Pruščak (1544-1615) jedan je od prvih islamskih učenjaka iz reda Bošnjaka. Pored svih drugih visokih referenci – poznavanja orijentalnih jezika, plodno intelektualno stvaralaštvo (autor 17 djela), funkcija kadije i muderrisa… – bio je i sultanov lični savjetnik, što znači da je bio i najznamenitiji učenjak svoga vremena na području čitavog Bosanskog ejaleta.Opširnije…