Kategorija

Članci/recenzije

Prikaz knjige “Whose Bosnia?” Edina Hajdarpašića
Članci/recenzije

Prikaz knjige “Whose Bosnia?” Edina Hajdarpašića

Mađarski akademski žurnal Hungarian Historical Review u svom novom broju (no. 2/ 2016) objavio je prikaz dr. Dževade Šuško  nove knjige Edina Hajdarpašića “Whose Bosnia?”. Prikza možete u prilogu pročitati (434-437):

Opširnije…

Hikmet Karčić: Od islamofobije do dehumanizacije
Članci/recenzije

Hikmet Karčić: Od islamofobije do dehumanizacije

Podsjećanja radi, početkom 1993. godine, u Skupštini Republike Srpske raspravljalo se o muslimanima. Momčilo Krajišnik je vodio riječ: “Dobro, gospodo, da zaključimo. Skupština je zauzela stav da su Muslimani komunistička tvorevina i da predstavljaju vjersku skupinu turske orijentacije… Oni su nevjernici, narod koji nije narod, odnosno narod koji hoće da bude narod i nema nikakve argumente za naciju… Mi ne prihvatamo tu vještačku naciju. Smatramo da su muslimani sekta, grupacija ili skupina, turske orijentacije… Ko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan? Gospodo, hvala vam, usvojili smo zaključke jednoglasno.”

Opširnije…