Kulturna diplomatija u Evropi i uloga Bošnjaka
Muslimanski ugao posmatranja na približavanje sa nemuslimanima

Dr. Dževada Šuško

Jedan od najvećih izazova 21. stoljeća jest rastuće nepovjerenje, strah i nerazumijevanje između zapadnih zemalja i dominantno muslimanskih država, ali i sve to između građana muslimanske i nemuslimanske vjere unutar samih zapadnih država. Trenutno sve više članica Evropske unije (EU) razmatra novu vanjsku politiku u okviru koje bi kulturna diplomatija bila jedan od važnih stupova. “Mehka sila” kulture prepoznata je kao neiskorišten potencijal
u razmjeni znanja, postizanju uzajamnog razumijevanja, prevenciji i rješavanju konflikata te podizanju poštovanja među državama, kulturama i religijama.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: 300KB)