Kategorija

Članci/recenzije

Hadžska dova
Članci/recenzije

Hadžska dova

U prilogu možete pročitati tekst dr.Elvira Duranovića o Hadžskoj dovi:

Opširnije…

Članci/recenzije

Naučni rad: Argumenti hanefijskog mezheba na određena sporna pitanja iz obredoslovlja i vjerske prakse muslimana u Bosni i Hercegovini

Argumenti hanefijskog mezheba na određena sporna pitanja iz obredoslovlja i vjerske prakse muslimana u Bosni i Hercegovini

Enes Ljevaković, Elvir Duranović i Sumeja Ljevaković-Subašić

Cilj ovoga rada jest da se prezentiraju argumenti hanefijskog mezheba, potkrijepljeni Kur’anom i Sunnetom, na određena pitanja iz oblasti obredoslovlja (ibadata) i druge vjerske tradicije muslimana u Bosni i Hercegovini koja se praksom ili riječima, direktno ili indirektno, pokušava dovesti u pitanje. Rad se fokusira na određene propise namaza (uglavnom iz kategorije sunneta i menduba) kao što su: način podizanja ruku prilikom izgovaranja početnog tekbira, vezanje ruku na kijamu, učenje muktedije tokom stajanja u namazu (kijam), izgovaranje riječi “amin” tiho (u sebi) nakon učenja El-Fatihe, izgovaranje tekbira i odlazak na ruku’ bez podizanja ruku, spuštanje na sedždu, ustajanje nakon prvog i trećeg rekata bez sjedenja, način sjedenja (ku’ud) na tešehhudu te podizanje kažiprsta na tešehhudu.

Cijeli rad objavljen u knjizi “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi novih tumačenja islama” pročitajte u nastavku.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: 1011KB)

Članci/recenzije

Tekst dr. Dževade Šuško “Ein Modell für Europa? Geschichte und Praxis des Islam in Bosnien-Herzegowina”

U časopisima International Reports i Auslandsinformationen koji u izdanju Konrad Adenaur fondacije izlaze na engleskom i na njemačkom jeziku objavljen je tekst dr. Dževade Šuško. Njen tekst na njemačkom jeziku “Ein Modell für Europa? Geschichte und Praxis des Islam in Bosnien-Herzegowina” pročitajte u nastavku.

Opširnije…