Direktorica

dr. Dževada Šuško

Dževada Šuško je direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka na čijem je čelu od septembra 2013. godine sa ciljem da revitalizira naučnoistraživački institut kojeg je osnovala Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini 2008. godine. Ona je prva žena koja je postavljena na rukovodeću poziciju jedne institucije u IZ BiH.

Dzevada

Dževada Šuško je i docentica za međunarodne odnose. Predaje predmete vezane za historiju, politiku i društvo jugoistočne Evrope kao i politiku Evrope.

Odrasla je u Njemačkoj gdje je stekla najveći dio svog obrazovanja. Diplomirala i magistrirala je na Univerzitetima Heidelberg i Hamburg, a studirala je i u Italiji (Firenze), Kanadi (Ottawa), Palestini (Ramallah) i Španiji (Madrid). Pored maternjeg bosanskog jezika, tečno govori njemački i engleski, a vlada i francuskim, italijanskim i španskim jezikom.

U toku svojih studija historije, političkih nauka i etnologije, fokusirala se na jugoistočnu Evropu, posebno Bosnu i Hercegovinu, autohtone evropske muslimane, naročito Bošnjake kao i položaj žene u bosanskohercegovačkom društvu.

Uređivala je nekoliko knjiga, a autorica je niz akademskih radova, od kojih su neki objavljeni u zbornicima, monografijama ili akademskim časopisima, a drugi prezentovani na domaćim i inostranim konferencijama. Njezin rad „Percepcija Bošnjaka na Zapadu“ je preveden i na turski jezik. Istraživanja je objavila u akademskim časopisima Südosteuropa, The Hungarian Historical Review, Muallim i Epiphany.

Član je redakcije časopisa za interdisciplinarne studije Context. Dževada Šuško je također uključena u rad nevladinih organizacija kao što su Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”, i Centar za napredne studije u Sarajevu.

Trenutno radi na publikaciji doktorske teze „Pojam lojalnosti: Reakcija Bošnjaka na Austro-Ugarsku imperiju (1878-1918)“.

 

Kontakt:

Tel. +387-33-570 310
susko@iitb.ba