Direktorica

dr. Dževada Šuško

Dževada Šuško je direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka na čijem je čelu od septembra 2013. godine sa ciljem da revitalizira naučnoistraživački institut kojeg je osnovala Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini 2008. godine. Ona je prva žena koja je postavljena na rukovodeću poziciju jedne institucije u IZ BiH.

Dzevada

Dževada Šuško je i docentica za međunarodne odnose. Predaje predmete vezane za historiju, politiku i društvo Evrope, posebice Balkana. Odrasla je u Njemačkoj gdje je stekla najveći dio svog obrazovanja. Diplomirala i magistrirala je na Univerzitetima Heidelberg i Hamburg sa magistarskom tezom „Geschichte und Ethnizität der Bosniaken“, a doktorirala je na odsjeku za međunarodne odnose na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS). Studirala je i u Italiji (Universita per Stranieri, Firenze), Kanadi (Carleton University, Ottawa) i Palestini (Birzeit, Ramallah). Pored maternjeg bosanskog jezika, tečno govori njemački i engleski, a vlada i francuskim, italijanskim i španskim jezikom. U toku svojih studija historije, političkih nauka i etnologije, fokusirala se na jugoistočnu Evropu, posebno Bosnu i Hercegovinu, autohtone evropske muslimane, naročito Bošnjake, odnos religije prema državi kao i položaj žene u društvu. Autorica je knjige „Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH“ iz 2011. Uređivala je nekoliko knjiga (Hasan Kafi Pruščak, Milivoj Mirza Malić i Fevzijev Bulbulistan na Univerzitetu Sorbonne i dr.). Autorica je niz akademskih radova, od kojih su neki objavljeni u publikacijama ili akademskim časopisima, a drugi prezentovani na domaćim i inostranim konferencijama. Redovno drži predavanja o kulturno-historijskom naslijeđu Bošnjaka, te o razumijevanju, tumačenju i praksi islama kod Bošnjaka u protekla pet stoljeća. Njezin rad „Percepcija Bošnjaka na Zapadu“ je preveden na turski jezik. Istraživanja objavljuje u domaćim i inostranim akademskim časopisima, kao što su Südosteuropa, The Hungarian Historical Review, Novi Muallim, Epiphany, Glasnik, Godišnjak BZK Preporod i dr. Trenutno radi na publikaciji doktorske disertacije u SAD pri Internacionalnom institutu za islamsku misao pod naslovom „Muslims and Loyalty: Reaction of the Bosniaks to the Austro-Hungarian Empire (1878-1914)“ (Muslimani i lojalnost: Reakcija Bošnjaka na Austro-ugarsku imperiju). Član je redakcije dvojezičnog časopisa za interdisciplinarne studije Context. Dževada Šuško je također uključena u rad nevladinih organizacija, kao što je Centar za napredne studije u Sarajevu (www.cns.ba), a u Centru za edukaciju i istraživanje Nahla (www.nahla.ba) je članica skupštine. Posvećena je i međureligijskom dijalogu, te je angažirana u projekte Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i kao predavač na raznim međureligijskim seminarima, na primjer na Donau Univerzitetu Krems (www.donau-uni.ac.at/religion/interreligioeser-dialog). Dževada Šuško je udata i majka troje djece.

 

Kontakt:

Tel. +387-33-570 310
susko@iitb.ba