Kategorija

Posjete

Sastanak sa predstavnicima Instituta Yunus Emre
Sastanak sa predstavnicima Instituta Yunus Emre
Sastanak sa predstavnicima Instituta Yunus Emre
Posjete, Tekući projekti

Sastanak sa predstavnicima Instituta Yunus Emre

11. april 2018. – Sarajevo. Dr. Dževada Šuško odžala je radni sastanak sa koordinatorom za nastavu Instituta Yunus Emre, gospodinom Yunusom Cunediogluom i njegovim saradnicima. Na sastanku se govorilo o produbljivanju međusobne saradnje između dva Instituta s posebnim akcentom na zajednički projekt publiciranja Zbornika radova Poruke Ahdname. U okviru manifestacije “Dani Ahdname” 2017. godine uprličen je okrugli sto u Kiseljaku pod nazivom Poruke ahdname, multireligijska Bosna i savremeni kontekst. Referati prezentirani na ovom skupu bit će objavljeni u Zborniku radova Poruke Ahdname. Publiciranje knjige očekuje se početkom maja 2018. godine kada će, povodom jubilarnih 555. “Dana Ahdname”, biti i promovirana. Izdavači knjge su Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka i Institut Yunus Emre, a urednica je dr. Dževada Šuško.

Studijska posjeta Instituta iz Austrije
Studijska posjeta Instituta iz Austrije
Posjete

Studijska posjeta Instituta iz Austrije

26.3.2018. – Delegacija Instituta za islamsku religiju (Institut Islamische Religion) koja je u sklopu Pedagoškog fakulteta u Beču (Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems) posjetila je Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. Ovu studijsku posjetu  sastavljenu od profesora i studenata primila je direktorica dr. Dževada Šuško koja im je održala predavanje o Islamu i Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Posjete

Profesor sa Univerziteta Katar dr. Hamed Al Marwani u posjeti Institutu

13.3.2018. – Profesor sa Univerziteta Katar dr. Hamid Al-Marwani je boravio u posjeti Institutu. Dr. Hamed je profesor da’ve i islamske kulture na Fakultetu islamskih studija Univerziteta Katar a u Bosni i Hercegovini boravi kao gostujući profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Posjetu Institutu dr. Hamed je iskoristio da prikupi informacije koje će mu pomoći u pisanju dva istraživanja o Bosni i Hercegovini na arapskom jeziku.