“Fikhski propisi o specifičnim stanjima žena na hadžu”

Rad hfz. mr. Sumeje Ljevaković-Subašić koji je objavljen u IIN Preporod možete pronaći  OVDJE

 
IITB

O Institutu

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je naučnoistraživačka ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Institut se bavi naučnoistraživačkom djelatnošću iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka.

 
O Institutu | عن المعهد | Enstitü hakkında | Über uns
Bosanskiاللغة العربيةTürkceDeutsche
 

Dr. Esad Zgodić - Recepcija političke misli Hasana Kafije Pruščaka

Izlaganje povodom obilježavanja 400 godina od smrti Hasana Kafije Pruščaka (1544-1615). Video snimak izlaganja pogledajte OVDJE

Održana promocija knjige “Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995.”
Održana promocija knjige “Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995.”
Održana promocija knjige “Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995.”
Nekategorisano

Održana promocija knjige “Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995.”

U okviru manifestacije “Dani oslobođenja općine Jajce” održana je promocija knjige “Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995”, na kojoj su učestvovali Amor Mašović, dr. hfz. Elvir Duranović, dr. Rasim Muratović, Zehrudin ef. Hadžić, profesor, a uloga voditelja promocije pripala je Almiru Kuniću, piše Jajce Online. Ova knjiga je jedinstven projekat, jer donosi sve objekte, koji su vezani za šehide pomenutog područja i trenutno nema sličnog projekta, koji se realizirao na ovaj način. Realiziran je u saradnji Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka Sarajevo te uposlenika MIZ Jajce.

Opširnije…

Nova knjiga u izdanju Instituta: Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995
Nova knjiga u izdanju Instituta: Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995
Nova knjiga u izdanju Instituta: Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995
Publikacije, Završeni projekti

Nova knjiga u izdanju Instituta: Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995

Knjiga Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995 nastala je kao rezultat dvogodišnjeg naučno-istraživačkog projekta koji je Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka realizovao u saradnji s Institutom  za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava te Medžlisom Islamske zajednice Jajce. Autori knjige su: dr. sc. Elvir Duranović, mr. Hikmet Karčić, mr. sc. Zilha Mastalić-Košuta, mr. Alma Hajrić-Čaušević i mr. Almir Grabovica. Urednici ovog značajnog izdanja su: dr. sc. Dževada Šuško, mr. sc. Merisa Karović-Babić i Zehrudin-ef. Hadžić, a recezenti su: dr. sc. Amir Karić i Amor Mašović.

Nekategorisano

KONKURS za izbor i imenovanje direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka

Na osnovu čl. 22. i čl. 23. Pravila Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka,

Upravni odbor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka raspisuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje

direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka na mandatni period od 4 godine

 

Opći uvjeti:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

– da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u organu za koji se kandidira

 

Posebni uvjeti:

– da je doktor nauka iz područja islamskih, društvenih ili humanističkih nauka

– da ima minimalno naučno-istraživačko zvanje naučnog saradnika ili ekvivalentno naučno-nastavno zvanje

– da je rukovodio minimalno jednim naučno-istraživačkim projektom

– da aktivno poznaje najmanje jedan strani jezik

– da ima sposobnosti rukovođenja

– da posjeduje sklonosti za timski rad

 

Potrebna dokumentacija:

– prijava sa kraćom biografijom i bibliografijom objavljenih radova

– uvjerenje o državljanstvu

– original ili ovjerene kopije diploma o završenom dodiplomskom studiju, postdiplomskom studiju i doktoratu

– original ili ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-istraživačko zvanje ili naučno-nastavno zvanje

– dokaz o rukovođenju naučno-istraživačkim projektom

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– program rada za mandatni period

 

Kandidat koji bude imenovan dužan je dostaviti:

  • Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od tri mjeseca)
  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca)

 

Upravni odbor zadržava pravo obavljanja intervjua sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begova 56A, 71000 Sarajevo – s naznakom: Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.

 

Predsjednik UO

Dr. Amir Karić